Trang chủ
VIETTEL
Tổng cộng có 279 sim
STT Số sim Nhà cung cấp Giá bán Kho
1 0962.772.779 VIETTEL 28.000.000 VNĐ Hà Nội
2 09.7777.2016 VIETTEL 25.000.000 VNĐ Hà Nội
3 0962.773.779 VIETTEL 25.000.000 VNĐ Hà Nội
4 09.6969.9292 VIETTEL 22.000.000 VNĐ Hà Nội
5 0962.992.993 VIETTEL 16.000.000 VNĐ Hà Nội
6 0982.183.555 VIETTEL 15.000.000 VNĐ Hà Nội
7 0962.771.779 VIETTEL 15.000.000 VNĐ Hà Nội
8 09.8898.5599 VIETTEL 15.000.000 VNĐ Hà Nội
9 0962.992.998 VIETTEL 13.000.000 VNĐ Hà Nội
10 0985.058.555 VIETTEL 13.000.000 VNĐ Hà Nội
11 098.1379.555 VIETTEL 13.000.000 VNĐ Hà Nội
12 0985.699.222 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
13 096.8888.262 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
14 0969.858.859 VIETTEL 11.000.000 VNĐ Hà Nội
15 098.7766.222 VIETTEL 10.000.000 VNĐ Hà Nội
16 0962.999.229 VIETTEL 10.000.000 VNĐ Hà Nội
17 0983.292.393 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
18 0986.001.789 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
19 0962.772.773 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
20 0969.998.995 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
21 0968.111.866 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
22 0983.821.555 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
23 0962.990.998 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
24 0969.998.997 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
25 0969.795.796 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
26 0962.975.579 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
27 0979.836.222 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
28 096.29.33336 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
29 0962.990.995 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
30 0969.11.9922 VIETTEL 7.700.000 VNĐ Hà Nội
31 09.663663.83 VIETTEL 6.900.000 VNĐ Hà Nội
32 0969.792.793 VIETTEL 6.800.000 VNĐ Hà Nội
33 0969.3333.28 VIETTEL 6.800.000 VNĐ Hà Nội
34 0989.163.263 VIETTEL 6.800.000 VNĐ Hà Nội
35 0962.995.997 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
36 0962.990.997 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
37 0969.5555.81 VIETTEL 5.800.000 VNĐ Hà Nội
38 0969.5555.76 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
39 0962.772.775 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
40 0969.795.798 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
41 0962.772.776 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
42 0969.793.799 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
43 0962.772.778 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
44 0962.773.775 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
45 0962.773.776 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
46 0983.96.5858 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
47 0962.773.778 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
48 0962.770.771 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
49 0969.792.799 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
50 0985.18.2299 VIETTEL 3.800.000 VNĐ Hà Nội
51 0982.79.1000 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
52 0868.362.868 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
53 098.578.1166 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
54 0962.770.772 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
55 0963.365.113 VIETTEL 3.300.000 VNĐ Hà Nội
56 0969.792.797 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
57 0962.770.776 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
58 0969.793.795 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
59 0962.771.775 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
60 0962.771.776 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
61 0962.771.778 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
62 0962.897.798 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
63 08.6818.6858 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
64 0969.793.796 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
65 0969.798.796 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
66 0962.770.775 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
67 0969.565.288 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
68 0966.836.338 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
69 0968.996.078 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
70 097.569.8838 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
71 0968.222.661 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
72 0985.922.113 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
73 0977.529.868 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
74 0966.365.238 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
75 0963.162.886 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
76 0979.369.338 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
77 0975.168.007 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
78 0962.815.518 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
79 0969.798.792 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
80 0981.687.697 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
81 0969.792.795 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
82 0969.792.796 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
83 0969.798.791 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
84 0969.798.793 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
85 0969.792.798 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
86 0969.798.795 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
87 0966.356.838 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
88 097.9933.078 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
89 0983.119.636 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
90 0966.158.518 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
91 0983.6686.90 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
92 0962.915.519 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
93 0969.589.383 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
94 0982.869.007 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
95 0985.638.007 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
96 0969.791.796 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
97 0962.358.266 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
98 0977.82.6616 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
99 0977.185.838 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
100 0969.780.786 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
101 0961.805.939 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
102 0961.588.007 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
103 0966.328.636 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
104 0986.381.007 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
105 0969.828.827 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
106 0966.689.891 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
107 0961.965.838 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
108 0962.793.397 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
109 098.1386.595 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
110 096.12589.86 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
111 0968.589.882 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
112 0969.136.959 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
113 0966.500.959 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
114 0968.293.882 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
115 0981.1881.97 VIETTEL 1.000.000 VNĐ Hà Nội
116 0983.981.558 VIETTEL 1.000.000 VNĐ Hà Nội
117 0966.708.087 VIETTEL 900.000 VNĐ Hà Nội
118 0975.368.225 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
119 098.1259.558 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
120 0982.968.225 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
121 0988.316.182 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
122 0961.047.407 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
123 0981.632.558 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
124 0968.165.229 VIETTEL 699.000 VNĐ Hà Nội
125 0961.805.809 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
126 0968.281.229 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
127 0963.281.558 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
128 0978.571.715 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
129 0961.806.113 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
130 0969.123.361 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
131 0967.398.229 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
132 0986.196.002 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
133 0968.033.161 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
134 0968.409.049 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
135 0968.018.012 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
136 0971.945.549 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
137 0968.069.182 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
138 0977.942.249 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
139 0968.01.9695 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
140 0962.945.549 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
141 0988.118.526 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
142 0965.740.704 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
143 0981.458.548 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
144 0988.69.1936 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
145 0969.079.238 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
146 0969.780.369 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
147 0969.856.853 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
148 0969.858.851 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
149 0969.828.824 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
150 0969.858.850 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
151 0969.858.853 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
152 0969.858.852 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
153 0969.828.821 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
154 0986.092.801 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
155 0986.280.932 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
156 0986.129.251 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
157 0986.136.950 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
158 0986.183.521 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
159 0986.051.910 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
160 0986.185.502 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
161 0986.086.531 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
162 0986.018.230 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
163 0986.326.052 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
164 0986.160.851 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
165 0986.090.261 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
166 0986.085.390 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
167 0986.019.621 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
168 0986.099.310 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
169 0986.159.062 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
170 0986.168.761 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
171 0986.067.561 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
172 0986.063.150 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
173 0986.058.530 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
174 0986.221.031 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
175 0986.083.501 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
176 0986.062.360 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
177 0986.196.530 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
178 0986.203.921 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
179 0986.308.901 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
180 0986.202.810 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
181 0986.308.901 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
182 0986.053.560 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
183 0986.296.532 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
184 0986.083.130 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
185 0986.301.062 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
186 0969.858.854 VIETTEL 299.000 VNĐ Hà Nội
187 0966.139.281 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
188 0968.077.195 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
189 0968.073.116 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
190 0988.015.038 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
191 0988.019.300 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
192 0988.27.3938 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
193 0988.275.200 VIETTEL 290.000 VNĐ Hà Nội
194 0971.421.007 VIETTEL 250.000 VNĐ Hà Nội
195 0963.498.007 VIETTEL 250.000 VNĐ Hà Nội
196 0988.079.203 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
197 0988.205.810 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
198 0988.901.532 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
199 0988.129.695 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
200 0988.610.580 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
201 0988.250.353 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
202 0988.180.521 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
203 0988.898.701 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
204 0988.102.815 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
205 0988.938.821 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
206 0988.052.330 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
207 0988.159.503 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
208 0988.813.301 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
209 0988.061.265 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
210 0988.268.302 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
211 0988.105.320 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
212 0988.178.903 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
213 0988.971.690 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
214 0988.086.963 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
215 0988.028.016 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
216 0988.106.620 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
217 0988.026.951 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
218 0988.996.715 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
219 0988.289.850 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
220 0988.205.651 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
221 0988.085.013 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
222 0988.092.502 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
223 0988.953.632 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
224 0988.011.860 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
225 0988.158.650 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
226 0988.192.561 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
227 0988.190.251 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
228 0988.969.703 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
229 0988.011.580 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
230 0988.320.892 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
231 0988.155.921 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
232 0988.122.723 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
233 0988.309.865 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
234 0988.198.521 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
235 0988.055.160 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
236 0988.153.502 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
237 0988.11.9694 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
238 0988.027.190 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
239 0988.212.791 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
240 0988.332.673 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
241 0988.139.051 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
242 0988.318.623 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
243 0988.297.971 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
244 0988.052.285 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
245 0988.212.301 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
246 0988.2356.10 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
247 0988.375.033 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
248 0988.233.712 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
249 0988.322.130 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
250 0989.515.935 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
251 0988.055.831 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
252 0988.028.201 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
253 0988.539.801 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
254 0988.251.307 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
255 0988.696.231 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
256 0988.435.608 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
257 0988.135.560 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
258 0988.165.830 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
259 0988.510.825 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
260 0988.258.561 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
261 0988.068.215 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
262 0988.603.211 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
263 0988.310.532 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
264 0988.051.302 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
265 0988.652.802 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
266 0988.205.719 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
267 0988.077.215 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
268 0961.965.971 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
269 0988.092.260 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
270 0988.161.931 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
271 0988.589.765 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
272 0988.100.523 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
273 0988.667.361 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
274 0988.515.072 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
275 0988.362.532 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
276 0988.065.302 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
277 0988.768.158 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
278 0988.101.502 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội
279 0988.600.531 VIETTEL 190.000 VNĐ Hà Nội