Trang chủ
Sim VIETTEL
Tổng cộng có 268 sim
ID Số sim Loại sim Giá bán Kho
1 098.225.9999 VIETTEL 330.000.000 VNĐ Hà Nội
2 0982.92.0000 VIETTEL 39.000.000 VNĐ Hà Nội
3 0962.772.779 VIETTEL 28.000.000 VNĐ Hà Nội
4 0962.773.779 VIETTEL 25.000.000 VNĐ Hà Nội
5 09.7777.2016 VIETTEL 25.000.000 VNĐ Hà Nội
6 0975.222.668 VIETTEL 18.000.000 VNĐ Hà Nội
7 096.8282.886 VIETTEL 18.000.000 VNĐ Hà Nội
8 0988.383.389 VIETTEL 18.000.000 VNĐ Hà Nội
9 0977.38.8338 VIETTEL 16.000.000 VNĐ Hà Nội
10 0962.992.993 VIETTEL 16.000.000 VNĐ Hà Nội
11 0962.771.779 VIETTEL 15.000.000 VNĐ Hà Nội
12 0966.0000.78 VIETTEL 15.000.000 VNĐ Hà Nội
13 0989.156.555 VIETTEL 15.000.000 VNĐ Hà Nội
14 0962.992.998 VIETTEL 13.000.000 VNĐ Hà Nội
15 0985.699.222 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
16 098.178.1789 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
17 096.8888.262 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
18 0963.633.686 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
19 0969.798.799 VIETTEL 12.000.000 VNĐ Hà Nội
20 0969.858.859 VIETTEL 11.000.000 VNĐ Hà Nội
21 0962.999.229 VIETTEL 10.000.000 VNĐ Hà Nội
22 098.7766.222 VIETTEL 10.000.000 VNĐ Hà Nội
23 0981.598.555 VIETTEL 9.900.000 VNĐ Hà Nội
24 0969.998.995 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
25 0962.772.773 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
26 0986.001.789 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
27 0983.821.555 VIETTEL 9.000.000 VNĐ Hà Nội
28 0988.195.789 VIETTEL 8.800.000 VNĐ Hà Nội
29 096.333.5222 VIETTEL 8.500.000 VNĐ Hà Nội
30 0988.175.789 VIETTEL 8.200.000 VNĐ Hà Nội
31 096.29.33336 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
32 0962.975.579 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
33 0979.589.222 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
34 0962.990.998 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
35 0986.926.333 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
36 0983.279.222 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
37 0969.5555.90 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
38 096.28.33336 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
39 0969.998.997 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
40 0979.836.222 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
41 0962.990.995 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
42 0983.702.777 VIETTEL 8.000.000 VNĐ Hà Nội
43 0966.283.222 VIETTEL 6.900.000 VNĐ Hà Nội
44 0969.11.9922 VIETTEL 6.800.000 VNĐ Hà Nội
45 096.29.66663 VIETTEL 6.800.000 VNĐ Hà Nội
46 0963.6666.90 VIETTEL 6.800.000 VNĐ Hà Nội
47 0962.995.997 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
48 0969.351.668 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
49 0962.990.997 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
50 0868.189.868 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
51 0969.795.796 VIETTEL 6.000.000 VNĐ Hà Nội
52 0962.01.8868 VIETTEL 5.900.000 VNĐ Hà Nội
53 0969.5555.81 VIETTEL 5.800.000 VNĐ Hà Nội
54 0975.765.333 VIETTEL 5.800.000 VNĐ Hà Nội
55 0963.799.222 VIETTEL 5.500.000 VNĐ Hà Nội
56 0971.399.222 VIETTEL 5.500.000 VNĐ Hà Nội
57 0969.8888.67 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
58 0981.726.333 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
59 0962.839.222 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
60 0969.683.693 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
61 0962.772.775 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
62 0977.85.3636 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
63 0969.792.793 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
64 0962.773.775 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
65 0969.5555.76 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
66 0962.772.776 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
67 0969.793.799 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
68 0969.792.799 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
69 096.27.33336 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
70 0983.96.5858 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
71 0962.770.771 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
72 0962.773.776 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
73 0969.795.798 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
74 0962.772.778 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
75 0869.622.668 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
76 0977.361.222 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
77 0962.773.778 VIETTEL 5.000.000 VNĐ Hà Nội
78 0976.59.5566 VIETTEL 3.900.000 VNĐ Hà Nội
79 0968.111.338 VIETTEL 3.900.000 VNĐ Hà Nội
80 098.361.5858 VIETTEL 3.800.000 VNĐ Hà Nội
81 0868.25.8688 VIETTEL 3.800.000 VNĐ Hà Nội
82 0966.689.891 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
83 0868.362.868 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
84 0962.770.772 VIETTEL 3.500.000 VNĐ Hà Nội
85 0962.771.775 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
86 0969.793.796 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
87 08.6818.6828 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
88 0962.770.773 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
89 0969.793.795 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
90 0962.771.776 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
91 0969.856.859 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
92 08.6818.6858 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
93 0962.770.775 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
94 0969.793.797 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
95 0969.792.797 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
96 0962.862.869 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
97 0962.994.998 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
98 0962.897.798 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
99 0962.771.778 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
100 0969.798.796 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
101 0969.856.858 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
102 0962.770.776 VIETTEL 3.000.000 VNĐ Hà Nội
103 0868.195.868 VIETTEL 2.900.000 VNĐ Hà Nội
104 096.2222.895 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
105 096.9922.386 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
106 0966.836.338 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
107 0989.02.8833 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
108 0979.32.8833 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
109 0989.05.8833 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
110 096.168.3336 VIETTEL 2.800.000 VNĐ Hà Nội
111 0961.168.818 VIETTEL 2.600.000 VNĐ Hà Nội
112 098.102.1868 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
113 0969.788.786 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
114 0962.952.259 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
115 0977.529.868 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
116 0977.15.8833 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
117 0962.363.565 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
118 0961.789.566 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
119 0969.186.000 VIETTEL 2.500.000 VNĐ Hà Nội
120 0985.33.7986 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
121 0979.369.338 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
122 0962.960.069 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
123 0962.958.859 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
124 0975.168.007 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
125 0962.825.528 VIETTEL 2.200.000 VNĐ Hà Nội
126 0969.798.795 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
127 0962.890.098 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
128 0969.798.791 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
129 0962.994.997 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
130 0969.792.798 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
131 0969.793.798 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
132 0981.687.697 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
133 0969.798.792 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
134 0962.815.518 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
135 0969.798.793 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
136 0969.792.795 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
137 0969.792.796 VIETTEL 2.000.000 VNĐ Hà Nội
138 0966.356.838 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
139 0966.158.518 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
140 0961.805.688 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
141 0985.365.228 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
142 0962.796.697 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
143 0962.990.994 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
144 0961.805.686 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
145 0983.119.636 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
146 0962.772.774 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
147 0966.929.338 VIETTEL 1.900.000 VNĐ Hà Nội
148 0969.858.856 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
149 0986.829.228 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
150 0982.869.007 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
151 0969.593.299 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
152 0977.699.818 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
153 0962.915.519 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
154 0985.638.007 VIETTEL 1.800.000 VNĐ Hà Nội
155 0969.186.228 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
156 0962.869.818 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
157 0969.791.796 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
158 0977.369.566 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
159 0977.825.989 VIETTEL 1.600.000 VNĐ Hà Nội
160 0962.967.769 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
161 0968.589.636 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
162 0969.828.827 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
163 0969.839.882 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
164 0962.913.319 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
165 0985.662.113 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
166 0986.381.007 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
167 0962.818.336 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
168 0989.856.828 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
169 0969.858.857 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
170 0977.185.838 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
171 0969.365.282 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
172 0868.011.688 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
173 0962.795.597 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
174 0961.588.007 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
175 0968.126.338 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
176 0969.780.786 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
177 0969.781.786 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
178 0961.805.939 VIETTEL 1.500.000 VNĐ Hà Nội
179 096.361.3383 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
180 096.235.1288 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
181 098.1386.595 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
182 0962.790.097 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
183 0969.778.773 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
184 0977.216.838 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
185 0961.865.828 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
186 0962.793.397 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
187 0962.689.118 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
188 096.12589.86 VIETTEL 1.300.000 VNĐ Hà Nội
189 0963.628.166 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
190 0969.832.166 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
191 0968.361.883 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
192 0979.936.818 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
193 0966.500.959 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
194 0968.589.882 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
195 0968.293.882 VIETTEL 1.200.000 VNĐ Hà Nội
196 0969.828.825 VIETTEL 1.100.000 VNĐ Hà Nội
197 0981.1881.97 VIETTEL 1.000.000 VNĐ Hà Nội
198 0985.720.207 VIETTEL 1.000.000 VNĐ Hà Nội
199 0962.957.759 VIETTEL 1.000.000 VNĐ Hà Nội
200 0969.136.959 VIETTEL 1.000.000 VNĐ Hà Nội
201 0972.698.007 VIETTEL 900.000 VNĐ Hà Nội
202 0966.159.838 VIETTEL 900.000 VNĐ Hà Nội
203 0961.805.113 VIETTEL 900.000 VNĐ Hà Nội
204 0961.805.809 VIETTEL 900.000 VNĐ Hà Nội
205 0961.6886.59 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
206 0963.893.226 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
207 0961.047.407 VIETTEL 800.000 VNĐ Hà Nội
208 0968.165.229 VIETTEL 699.000 VNĐ Hà Nội
209 0965.160.610 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
210 0963.281.558 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
211 0961.713.137 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
212 0978.571.715 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
213 0963.657.576 VIETTEL 600.000 VNĐ Hà Nội
214 0966.708.087 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
215 0962.945.549 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
216 0968.409.049 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
217 0986.196.002 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
218 0971.945.549 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
219 0981.458.548 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
220 0965.740.704 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
221 0977.942.249 VIETTEL 500.000 VNĐ Hà Nội
222 0969.858.850 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
223 0969.858.851 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
224 0969.828.821 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
225 0969.858.852 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
226 0969.780.369 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
227 0969.858.853 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
228 0969.856.853 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
229 0969.828.824 VIETTEL 399.000 VNĐ Hà Nội
230 0986.202.810 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
231 0986.062.360 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
232 0986.326.052 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
233 0989.158.560 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
234 0986.280.932 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
235 0986.063.150 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
236 0986.090.261 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
237 0986.308.901 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
238 0986.160.851 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
239 0986.136.950 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
240 0989.235.910 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
241 0986.129.251 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
242 0986.053.560 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
243 0986.196.530 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
244 0986.085.390 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
245 0989.135.851 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
246 0986.058.530 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
247 0989.035.831 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
248 0986.099.310 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
249 0986.296.532 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
250 0986.019.621 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
251 0986.051.910 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
252 0989.206.812 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
253 0986.183.521 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
254 0986.083.130 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
255 0986.203.921 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
256 0986.159.062 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
257 0986.221.031 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
258 0986.083.501 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
259 0986.185.502 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
260 0989.233.150 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
261 0986.067.561 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
262 0986.301.062 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
263 0986.168.761 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
264 0986.018.230 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
265 0986.308.901 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
266 0986.086.531 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
267 0986.092.801 VIETTEL 300.000 VNĐ Hà Nội
268 0969.858.854 VIETTEL 299.000 VNĐ Hà Nội